Jazyky otvárajú bránu do sveta 
Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt

doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

Úradná prekladateľka 
pre odbor slovenský jazyk - nemecký jazyk.
Evidenčné číslo: 970518

Kontakt:
SK - Južná 38, 949 01 Nitra