Preklady

Úradné preklady

Úradné preklady listín všetkého druhu
z/do nemeckého/slovenského jazyka.

Neúradné preklady

Preklady bez overenia
z/do nemeckého/slovenského jazyka.

Špecializácia:
právo
ekonomika 
medicína