Odkazy

Spolupráca

Spolupracujem dlhodobo s úradnou prekladateľkou pre nemecký jazyk, Ing. Janou Valkovou (Nitra). V prípade mojej vyťaženosti alebo nedostupnosti sa môžete obrátiť na ňu.

Ak potrebujete úradný preklad čeština - nemčina, kontaktujte, prosím, PhDr. Pavla Hofírka (Bratislava).