Vzdelanie

Ďalšie vzdelávanie

 • absolvovanie odborného vzdelávania Terminologická práca – Základy, nástroje, procesy (certifikát) (organizátor: Deutscher Terminologietag e.V., Karlsruhe/Nemecko);
 • pravidelná účasť na workshopoch, odborných seminároch a webinároch k problematike odborného prekladu a terminológie (organizátor: SSPOL, JTP, STS
  v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad, BDÜ e.V., Deutscher Terminologietag e.V., ASAP-com, s.r.o. a i.);

 • absolvovanie odborného vzdelávania Deutsch für Juristen (certifikát C2) (organizátor: Österreich Institut Bratislava); 

 • aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, napr. Die vielen Facetten des juristischen Dolmetschens und Übersetzens (organizátor: Österreichischer Verband der allgemein beeidigten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher in Zusammenarbeit mit EULITA, Viedeň/Rakúsko), Zvyšovanie profesionality právnych prekladov a súdnych tlmočníkov: nové technológie (organizátor: Komora súdnych tlmočníkov Českej republiky, Praha/Česká republika)
  a i.;

 • účasť na odbornom seminári Nová terminológia rekodifikovaného civilného procesu (organizátor: TRANS IURIS, s.r.o., Nitra)
  a i.

Odborná prax

Zamestnania

 • Katedra translatológie FF UKF v Nitre (2023 - súčasnosť);
 • Katedra germanistiky FF UKF v Nitre (2007 - 2023; 2015 - 2022 vedúca katedry);
 • Katedra odborného jazykového vzdelávania FEM SPU v Nitre (1993 - 2007);
 • úradná prekladateľka pre odbor slovenský jazyk - nemecký jazyk od r. 2005;
 • prekladateľská činnosť od r. 1995;
 • lektorka nemeckého jazyka v jazykových školách EKU Nitra, Jazyková škola Golianova Nitra, Aspekt Nitra a i. (1992 - 2000).   

Ostatné aktivity a funkcie

 • riaditeľka Tlmočníckeho ústavu FF UKF
  v Nitre (2023 - súčasnosť);
 • členka Rady konzultantov Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre (2005 - súčasnosť);
 • predsedníčka/členka skúšobnej komisie pre odborné skúšky prekladateľov a tlmočníkov (nemecký jazyk), vymenovaná ministrom spravodlivosti SR;
 • externá skúšajúca pri záverečných skúškach „Kommunaldolmetschen Basiskurs“ pre Uni for Life  (Universität Graz/Rakúsko);
 • organizátorka a lektorka odborných workshopov a seminárov (nemecký jazyk) pre praktizujúcich prekladateľov a záujemcov o získanie osvedčenia úradného prekladateľa/tlmočníka (Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre)
         a i.

Členstvá

Vedecké a profesijné 

organizácie

 • Deutscher Terminologie Tag e.V. (DTT), Nemecko;
 • Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V.(GeSuS), Nemecko;
 • Mitteleuropäischer Germanistenverband (MGV), Rakúsko;
 • Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG);
 • Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL);
 • Jednota prekladateľov a tlmočníkov (JTP), Česká republika;
 • Studierende und Alumni der Bayreuther Interkulturellen Germanistik (sabig), Nemecko;
 • DAAD-Alumni und Stipendiaten, Nemecko.

Iné

 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu
  Slowakische Zeitschrift für Germanistik (SZfG);
 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu Translatologia.