Cenník - Neúradné preklady

Listiny rôzneho druhu

od 15 EUR/1 NS*

 • Napríklad:
   • rozsudky
   • zmluvy
   • lekárske správy
   • životopisy
   • motivačné listy
   • čestné vyhlásenia
             a i.
Upozornenie:
 • Pri odborne náročných textoch (napr. lekárske správy, právne texty) je cena za 1 NS vždy vyššia.
 • Odbornú náročnosť textu na preklad určí prekladateľ.
 • Navýšenie ceny môže vyplynúť aj z náročnejšej grafickej úpravy prekladu (tabuľky, obrázky a pod.).

Platnosť cien


Uvedené ceny sú platné pre preklad vyhotovený v štandardnom termíne (do 2 pracovných dní).
Ceny sa vzťahujú na 1 normovanú stranu* prekladu (1 NS je 1800 znakov vrátane medzier).
Výsledná cena neúradného prekladu sa vypočíta podľa celkového počtu znakov (minimálna sadzba je však 15 EUR).
Záväznú cenu je možné stanoviť iba na základe predloženia/zaslania dokumentu, ktorý je určený na preklad.
Nie som platcom DPH.
Preklad vyhotovím až po odsúhlasení zakazníkom a úhrade tlmočného v hotovosti alebo prevodom na účet vopred.

Bankové údaje


Tatra banka
IBAN: SK23 1100 0000 0029 3578 7346                    
BIC: TATRSKBX

Príplatky


50 % konečnej ceny prekladu za vyhotovenie v termíne kratšom ako je štandardný termín.
100 % konečnej ceny prekladu za vyhotovenie prekladu na počkanie, resp. v deň zadania prekladu (vyhotovenie prekladu závisí od rozsahu dokumentu a časovej dispozície prekladateľa).

Dodatočné poplatky


Poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Paušálne výdavky za tlač dokumentu z mailu, kopírovanie (1 strana farebná = 0,30 EUR; 1 strana čierno-biela = 0,20 EUR).